Mũi Né – Phan Thiết và những thắng cảnh đẹp

24/04/2015 604

Mũi Né là tên gọi được xuất phát từ công chúa út của vua Chăm, có tên gọi là công chúa Chuột. Ngày xưa, vùng đất này của người Chăm, có cô chúa út...